Βιβλιοδεσίες

 
Στην Print Point στη Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνουμε βιβλιοδεσίες με έμφαση στη λεπτομέρεια και συνέπεια απέναντι στις δικές σας επιθυμίες.

Συγκεκριμένα, το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας, με τη χρήση των κατάλληλων μηχανημάτων, πραγματοποιεί βιβλιοδεσίες

  • με πλαστικό σπιράλ (ιδιαίτερα διαδεδομένο στους φοιτητές)
  • με θερμοκόλληση (για πτυχιακή, δημοσιεύσεις, εργασίες)
  • περιμετρική βιβλιοδεσία (σαν κανονικά βιβλία)